پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اذان، تکلم ( فقه )

وابسته

اذان، حکایت بعض اذان، شنیدن بعض اذان

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 99