پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «گردن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

رقبه ( گردن )، عنق

اعم

اعضا

اخص

گردن انسان، گردن ذبیحه