پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

نوشتن

وابسته

گرفتن اجرت

منابع

  • تحریرالاحکام (ط ج) جلد 2 : صفحه 266