پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام زن، مکروهات، نشستن

وابسته

اختلاط زن با مرد، زن ( جنس )

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 14 : صفحه 51