پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اختباء: پنهان شدن.

به پنهان شونده، مُختَبی گفته می‌شود. واژه اختباء در باب شهادات بحث گفته می‌شود. واژه اختباء در باب شهادات بحث تحمّل شهادت به کار رفته است.

از شرایط شاهد این است که در موضوع تهمت (--' تهمت) نباشد. بر این مبنا، این بحث مطرح شده که آیا مخفی کردن انسان خود را جهت شنیدن اعتراف کسی که در نهان، اقرار و آشکارا انکار می‌کند، برای شهادت علیه او نزد قاضی، انسان را در موضع تهمت قرار می‌دهد تا شهادتش پذیرفته نشود، یا نه. قول مشهور پذیرفته شدن شهادت مُختَبی است، بلکه بر آن ادّعای اجماع شده است 1 (--' شهادت) .

1 - جواهر الکلام 4.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 305

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مُخْتَبی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

پنهان شونده

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

شهادت مُخْتَبی

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 305