پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

حائض نشدن زنی که در سن دیدن حیض است.

مترادفات

از واژه «مسترابه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

استرابه، ذات الشهور

اعم

زن ( جنس )

وابسته

طلاق مسترابه ( فقه )، عده مسترابه، کناره گیری از زوجه، معتده به شهور

منابع

  • المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة جلد 20 : صفحه 147
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 20 : صفحه 382، 462
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 10
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 3 : صفحه 1999
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 9 : صفحه 229