پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مرگ ( فقه )

وابسته

اخراج جنین میت، جنین انسان، مرگ باردار، نگهداری جنین مرده، نماز میت جنین

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 181
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 88
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 455
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 4 : صفحه 298، 374
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 169
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 175