پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

موضوعات احکام ( فقه )

اخص

مثبتات سفاهت، مثبتات مسافت شرعی، مثبتات میقات، مثبتات هلال
به لحاظ سیاسات:
مثبتات ایمان شاهد، مثبتات جنایت، مثبتات حدود، مثبتات سرقت، مثبتات عدالت شاهد، مثبتات ولایت قاضی
به لحاظ معاملات:
مثبتات التزام، مثبتات خیار تصریه، مثبتات وکالت

وابسته

ثبوت ( فقه )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 479
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 642
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 45
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 7 : صفحه 41
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 279