پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

اگر ترجمه را چنین معنا کنیم: «انتقال معنای کلام از زبانی به زبان دیگر، به گونه‌ای که جمیع معانی و مقاصد منظور در متن اصلی را متضمن باشد؛ به حدی که گویا عین کلام را از لغتی به لغت دیگر منتقل کرده‌اند، با علم به این که نقل عین کلام از زبانی به زبان دیگر میسّر نیست»، آن‌گاه می‌توان واژه «مترجم قرآن» را بر کسی اطلاق کرد که قرآن را از زبان اصلی (یعنی زبان عربی) به یکی دیگر از زبان‌ها با معیارها و شرایط مذکور برگردانده باشد.

بر این اساس می‌توان برای مترجم شرایطی را برشمرد:

1. کاملاً به دقایق و نکات هر دو زبان مسلط باشد؛ 2. به اسلوب‌ها و ویژگی‌های هر دو زبان آگاه باشد؛ 3. ترجمه را به جمیع معانی اصل و مقاصد مربوط به متن، به نحو مطمئن ایفا کند؛ 4. ترجمه را چنان نیکو ادا کند که مستقل و بی‌نیاز از متن باشد.

از آغاز انتشار اسلام و عبور آن از سرزمین‌های عرب‌زبان به سایر کشورها، نیاز به ترجمه قرآن برای تبلیغ اسلام و پیروی از آن احساس می‌شد. صحابه غیر عرب مثل سلمان فارسی، صهیب رومی و بلال‌حبشی گاهی پاره‌ای از مفاهیم قرآن را برای هم‌زبانان خود ترجمه و تفسیر می‌کرده‌اند؛ از این رو، تاریخ ترجمه قرآن به صدر اسلام برمی‌گردد.

مترجمان قرآن شامل همه کسانی می‌شود که در کار ترجمه همه یا قسمتی از آیات و سوره‌ها به سایر زبان‌ها مشارکت دارند. این مترجمان را می‌توان به لحاظ‌های مختلف دسته‌بندی کرد؛ مانند: مترجمان قدیم و معاصر؛ مسلمان و غیر مسلمان. همچنین به لحاظ ملّیّت و زبانی که قرآن به آن ترجمه می‌شود، یا ملیت خود مترجمان نیز می‌توان آن‌ها را تقسیم کرد.

توضیحات در باره هر یک از این اصناف را می‌توان ذیل اخص‌های این واژه (مترجمان) یافت.

منابع

  1. تاریخ ترجمه قرآن در جهان : صفحه (11-12)

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مترجمان قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مترجم قرآن، مترجمین قرآن

اعم

ترجمه و مترجمان قرآن

اخص

به لحاظ تاریخی:
مترجمان قدیم قرآن، مترجمان معاصر قرآن
به لحاظ ملیت وزبان:
مترجمان آسیایی قرآن، مترجمان آفریقایی قرآن، مترجمان آمریکایی قرآن، مترجمان اروپایی قرآن
به لحاظ گرایش دینی مترجم:
مترجمان غیرمسلمان قرآن، مترجمان مسلمان قرآن

وابسته

ترجمه قرآن، ترجمه‌های قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مترجمان قرآن به زیرصفحه مترجمان قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • تاریخ ترجمه قرآن در جهان : صفحه (11-12)
  • قرآن پژوهی (هفتادبحث وتحقیق قرآنی) : صفحه 328
  • ویژه نامه مرکزترجمه قرآن مجیدبه زبانهای خارجی : صفحه (4-6)، 43