پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

مترجمان افریقایی قرآن بیشتر به گروهی از کشیشان و مبشران مسیحی و نیز گروهی از پیروان فرقه قادیانیه اطلاق می‌شود که در سده اخیر به ترجمه قرآن کریم به زبان‌های آفریقایی همچون زبان سواحلی، یوربایی، هوسایی، حبشی و سنگالی اقدام کرده‌اند.

نیز ر.ک:ترجمه‌های آفریقایی قرآن.

منابع

  1. تاریخ ترجمه قرآن در جهان : صفحه 107
  2. ترجمه آوایی, تفسیر پیوسته و تاویل قرآن به قرآن ناطق : صفحه 189

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مترجمان آفریقایی قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مترجمین افریقایی قرآن

اعم

مترجمان قرآن

اخص

مترجمان اوگاندایی قرآن

وابسته

ترجمه‌های آفریقایی قرآن

منابع

  • تاریخ ترجمه قرآن در جهان : صفحه 107
  • ترجمه آوایی, تفسیر پیوسته و تاویل قرآن به قرآن ناطق : صفحه 189