پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قواعد فقهی ( فقه )

وابسته

قواعد ثانویه فقهی

منابع

  • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 4 : صفحه 217