پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

فایده علمی اصول فقه : فواید علمی مترتب بر علم اصول فقه

فایده علمی اصول فقه، ایجاد آمادگی علمی و توانایی استدلال کردن برای استنباط احکام شرعی است؛ به بیان دیگر، به معنای آثار و نتایجی است که از صرف دانستن مسائل و قواعد اصولی ـ بی توجه به جنبه کاربردی آن ـ به دست می‌آید، از جمله:

1. حصول صفت کمال در شخص عالم، زیرا علم فی نفسه کمال است؛

2. دانستن علم اصول، سبب عروج انسان از حضیض تقلید و سؤال، به قله اجتهاد و بی نیازی از دیگران در فهم احکام شرع است و شکی نیست که صفت غنا و بی نیازی از صفاتی است که عقل، به طور مستقل به حسن آن حکم می‌نماید؛

3. دانستن علم اصول، سبب پرورش استعداد شخص برای تشخیص راه‌های نفع و ضرر اخروی می‌گردد.

منابع

  1. بدایع الافکار : صفحه 33
  2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

فایده اصول فقه

منابع

  • بدایع الافکار : صفحه 33
  • مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 216