پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اختلاف نظر مرجئه در فاسق و کفر ، منابع:

مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین صفحه 91

نقد بر امام جماعت فاسق ، منابع:

اللوامع الالهیة فى مباحث الکلامیة صفحه 353

عقاید خوارج درباره فاسق ، منابع:

شرح الاصول الخمسة صفحه 486

تعریف فاسق ، منابع:

شرح الاصول الخمسة صفحه 471

حدیث امام زین العابدین علیه السلام درباره ترک معاشرت با دروغگو و فاسق و بخیل ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 420

حدیث حضرت محمد صلی الله علیه و آله درباره امام جماعت فاسق ، منابع:

اللوامع الالهیة فى مباحث الکلامیة صفحه 353

شرح حدیث درباره نهی از دوستی با احمق و فاسق و دروغگو ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد شانزده) آداب معاشرت جلد 1 صفحه 131

کلام امام علی (ع) درباره بروز آثار صله رحم و قطع رحم برای متقی و فاسق ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد شانزده) آداب معاشرت جلد 1 صفحه 86

حدیث امام علی علیه السلام درباره آفات معاشرت با فاسق و احمق و دروغگو ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد هفدهم ) کتاب الروضه در مبانی اخلاق‏ از طریق آیات و روایات جلد 2 صفحه 40

حدیث امام محمد باقر علیه السلام درباره معاشرت با دشمن و دوست و فاسق ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد هفدهم ) کتاب الروضه در مبانی اخلاق‏ از طریق آیات و روایات جلد 2 صفحه 155

حدیث حضرت محمد صلی الله علیه و آله درباره حسن ظن توسط مؤمن و مکر توسط فاسق ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد پانزده) اخلاق اسلامی صفحه 225