پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام وضو، علم ( فقه )

وابسته

حدث، شک در طهارت، شک در وضو، ظن به حدث، وضو ( فقه )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 32
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 235
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 2 : صفحه 347
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 44