پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آشکار، احکام ارث

وابسته

بلاوارث، میراث بلاوارث، وارث ( فقه )

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 30 : صفحه 244