پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ظهور خلاف در سفر

وابسته

اعاده نماز، ظهور مسافت بعد نماز، قصر نماز

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 249
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 8 : صفحه 21
  • مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه 149، 160