پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ظهور خلاف در قضاوت

وابسته

قضاوت غیر جامع شرایط

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 40 : صفحه 106