پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ظهور ذاتی : ظهور حاصل در ذهن انسان معیّن، و متأثر از شرایط ذهنی او

ظهور ذاتی یا ظهور شخصی که، مقابل ظهور موضوعی بوده و به ظهوری گفته می‌شود که در ذهن انسان معین نقش می‌بندد و تحت تأثیر عوامل و شرایط خاص ذهنی شخص شنونده قرار دارد و به همین دلیل در اشخاص مختلف، متفاوت می‌گردد. این نوع ظهور حجت نیست.

نیز ر.ک:ظهور موضوعی.

منابع

  1. دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 188
  2. الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 164
  3. اصول الفقه جلد 2 : صفحه 135
  4. المعجم الاصولی : صفحه 725
  5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

ظهور الفاظ

وابسته

ظهور موضوعی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ظهور ذاتی به زیرصفحه ظهور ذاتی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 135
  • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 164، 165
  • المعجم الاصولی : صفحه 725
  • بحوث فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 291
  • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 188