پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
 
جز (۱ نسخه واردشده)
 
(بدون تفاوت)

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۲۱


بجای واژه"ظن معتبر"واژه زیر را بکار ببرید:

اماره معتبر