پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نجاسات، ظن ( فقه )

وابسته

ثبوت نجاست، ثبوت نجاست به ظن، شستن مظنون به نجاست، ظن به طهارت، نجاست ( فقه )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 122
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 425