پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اعضای وضو

وابسته

باطن اعضای وضو

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 348