پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

مراد این است که زوج، عامه و زوجه، شیعه باشد.

اعم

طلاق ( فقه )

وابسته

سه طلاق شیعه، شیعه دوازده امامی ( فقه )، طلاق اهل تسنن

منابع

  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 13
  • مهذب الاحکام جلد 26 : صفحه 36