پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شک در امامت

وابسته

شک شیعه در امامت

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 442
  • فقه الحدود و التعزیرات : صفحه 525