پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «شغل پست» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

صنایع دنیه

اعم

شغل مکروه

اخص

حجامت گری، زباله کشی

وابسته

فرومایه ( فقه )، وقاد

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 57