پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

سه طلاق ( فقه )

وابسته

سه طلاق اهل تسنن، شیعه دوازده امامی ( فقه )، طلاق زوجه شیعه

منابع

  • الفقه جلد 69 : صفحه 86
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 330
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 13
  • مهذب الاحکام جلد 26 : صفحه 41