پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

سجده با شست پا

وابسته

اطراف ( نهایت چیزی )، گذاشتن شست پا بر زمین

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 173
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 10 : صفحه 142
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه 369
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 433