پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

زمان‌های نزول قرآن : نزول قرآن در اوقات مختلف

نزول وحی بر رسول گرامی (ص) به زمان یا مکان خاصی اختصاص نداشت و در شب، روز، هنگام جنگ، هنگام صلح و هنگام پاسخ به سؤال سائل، وحی الهی نازل می‌شد؛ چنان‌که ثلثی از شب مانده، آیه 118 سوره توبه درباره سه نفر (مرار، هلال و کعب) نازل شد که از جنگ تبوک تخلف ورزیده بودند. در موردی دیگر پیامبر (ص) در میان یاران بود که حال اغما و خواب به آن حضرت دست داد و سوره کوثر نازل شد. البته چنان نبود که هر وقت رسول خدا (ص) بخواهد، بلافاصله وحی نازل شود؛ گاهی درباره مسئله‌ای پس از مدتی وحی نازل می‌شد.

نیز ر.ک:مکان‌های نزول وحی.

منابع

  1. تاریخ قرآن : صفحه 107
  2. تاریخ قرآن : صفحه (75-76)
  3. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (73-90)
  4. قرآن در اسلام : صفحه 169

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «زمان‌های نزول قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اوقات نزول قرآن، مواقیت نزول قرآن

اخص

آخرین روز نزول قرآن، اولین روز نزول قرآن، اولین ماه نزول قرآن

وابسته

نزول قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه زمان‌های نزول قرآن به زیرصفحه زمان‌های نزول قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 17، (73-90)
  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 230
  • تاریخ تفسیر : صفحه 23
  • تاریخ قرآن : صفحه (75-76)، 107
  • قرآن در اسلام : صفحه 169