پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «دوست ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

رفقاء، رفیق ( دوست )، صدیق ( فقه )

اعم

انسان ( فقه )

اخص

هم سفر

وابسته

خوردن از خانه دوست، دشمن ( فقه )، دوستی (صداقت) ( فقه )، شهادت دوست، ولیمه به دوست

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه دوست ( فقه ) به زیرصفحه دوست ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 80