پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نجاسات، دباغی پوست

وابسته

دباغی پوست با مواد پاک

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 15
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 351