پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

حج ( عام )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 380
  • مهذب الاحکام جلد 12 : صفحه 110