پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

حج ( عام )

وابسته

استطاعت طریقی، پرداخت مال به ظالم

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 380
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 17 : صفحه 292
  • مهذب الاحکام جلد 12 : صفحه 119