پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
 
جز (۱ نسخه واردشده)
 
(بدون تفاوت)

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۳۱


بجای واژه"حجج عقلی"واژه زیر را بکار ببرید:

عقل ( دلیل )