پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

امر به معروف و نهی از منکر ( فقه )

وابسته

امر و نهی با علم اجمالی

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 465، 468، 470
  • فقه الصادق (ع) جلد 13 : صفحه 255