پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اقتدا در نماز جمعه

وابسته

اقتدا به امام جمعه سنی، امام جمعه شیعه، شیعه دوازده امامی ( فقه )

منابع

  • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 1 : صفحه 44
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 13 : صفحه 273
  • رسائل الشهید الثانی : صفحه 64
  • رسائل المرتضی جلد 1 : صفحه 272
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 304