عملکردها

اعجاز قرآن ( علوم قرآنی )

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۲:۱۰ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها) (۱ نسخه واردشده)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

اعجاز قرآن ( علوم قرآنی ) : بخشی از مباحث علوم قرآنی درباره معجزه بودن قرآن

یکی از شاخه‌های علوم قرآنی «شناخت اعجاز قرآن» است که در آن از مباحثی همچون تعریف معجزه و ابعاد اعجاز قرآن، شبهات اعجاز، تحدی قرآن، اعجاز نزولی، محتوایی، بیانی و صوتی قرآن، جاودانگی قرآن، اعجاز تناسب آیات و سوره‌ها و… بحث می‌شود.

از دیرباز کتاب‌ها و رساله‌های فراوانی در باب اعجاز قرآن و ابعاد مختلف و فروعات آن نگاشته شده و با تبیین اعجاز قرآن به شبهات مطرح شده از سوی مخالفان پاسخ داده‌اند.

در این فرهنگ نامه، مدخل‌های فراوانی ذیل این شاخه علوم قرآنی قرار گرفته و هر یک به طور مستقل تبیین شده است.

منابع

 1. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 2 : صفحه (90-110)

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اعجاز قرآن ( علوم قرآنی )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جهت اعجاز قرآن، سرّ اعجاز قرآن، علم اعجاز قرآن، معرفت اعجاز قرآن

اعم

دواعی حفظ قرآن، علوم قرآن (حوزه اصلی)

اخص

ارضای خواص به قرآن، ارضای عاطفی به قرآن، ارضای عقل به قرآن، ارضای عوام به قرآن، اعجاز آسانحفظی قرآن، اعجاز آسانفهمی قرآن، اعجاز تأثیری قرآن، اعجاز تصویری قرآن، اعجاز تناسب آیات، اعجاز تناسب سُوَر، اعجاز جامعیت قرآن، اعجاز جاودانگی قرآن، اعجاز صوتی قرآن، اعجاز عدم تحریف قرآن، اعجاز محتوایی قرآن، اعجاز نزولی قرآن، بلاغت قرآن ( علوم قرآنی )، ترتیب قرآن، رفع نیاز بشری به قرآن، هدایت قرآن ( علوم قرآنی )

وابسته

اعجاز انجیل، اعجاز تورات، تحدی قرآن ( علوم قرآنی )، حد اعجاز قرآن، شبهات اعجاز قرآن، صرفه ( علوم قرآنی )، معجزه ( علوم قرآنی )، وجوه اعجاز قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اعجاز قرآن ( علوم قرآنی ) به زیرصفحه اعجاز قرآن ( علوم قرآنی )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • آشنایی با علوم قرآن جلد 4 : صفحه 61
 • اسرار ترتیب القرآن : صفحه 15
 • اعجاز القرآن : صفحه (4-300)، 31، 32، 33، 48، 291، 294
 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 144
 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه 3، 7، 8، 9، 13، 14، 16، 17، 18، 20، 36
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 311
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 2 : صفحه (90-110)، 93، (100-111)، 102، 105، 121
 • البیان فی تفسیرالقرآن : صفحه (31-45)، (77-91)، 82
 • التمهید فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه 16-30، 23، 28، 33، 35، 41، 48، 50، 53، 54، 58، 61، 68، 73، 81، 85، 90، 97، 103، 104، 121، 127، 132، 133، 134، 135، 141، 144، 146، 148، 186، 188، 249، 277
 • الجامع لاحکام القرآن جلد 1 : صفحه (73-76)
 • شناخت قرآن : صفحه 571
 • علوم القرآن : صفحه 127، 130
 • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 13 : صفحه 327
 • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 3 : صفحه (281-288)
 • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 4 : صفحه 47
 • معجزه بزرگ ، پژوهشی در علوم قرآن : صفحه 111
 • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 75، 301
 • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 354، 355، 442