پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «اسد ، ناصرالدین ، 1922-م.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ناصر الدین الاسد