پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

استقبال قبله مستحب، مستحبات ذبح

وابسته

ترک استقبال در ذبح، ذابح، شرایط ذبح

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 148
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 77
  • مجله فقه اهل بیت : صفحه 86
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11 : صفحه 476
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 72، 86
  • هدایة العباد جلد 2 : صفحه 222