پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
 
جز (۱ نسخه واردشده)
 
(بدون تفاوت)

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۴۲


بجای واژه"استصحاب امور وجودی"واژه زیر را بکار ببرید:

استصحاب وجودی