پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام عبادات، ارتداد بعد از عمل

اخص

ارتداد بعد از حج، ارتداد بعد از طهارت

وابسته

ارتداد اثنای عبادت، عبادات بالمعنی الاعم

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 175
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 383
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 17 : صفحه 302
  • مسند ابراهیم بن ادهم : صفحه 146
  • مهذب الاحکام جلد 12 : صفحه 138