پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

اذان اعلام

اذان اِعلام: گفتن اذان به منظور آگاهی دادن به دخول وقت نماز.

در باب صلات از آن سخن رفته است.

تفاوت میان اذان اعلام و اذان نماز دو چیز است:

1. در اذان اعلام بر خلاف اذان نماز، قصد قربت معتبر نیست؛ هر چند برخی در آن تردید و اشکال کرده‌اند.

2. اذان اعلام در اول وقت گفته می‌شود، ولی اذان نماز پیش از نماز و متّصل به آن است؛ هر چند در آخر وقت باشد. 1

1 - جواهر الکلام 9 3 - 4 و العروة الوثقی 1 602.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 330

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اذان اعلان» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اذان اعلام

اعم

اذان

اخص

اذان شهر

وابسته

اجاره مؤذن، اجتماع اذان، اذان نماز، اعلان ( رساندن خبر )، شک در اذان اعلان، شنیدن اذان اعلان، قصد قربت در اذان، قصراذان، گرفتن اجرت، نیابت در اذان

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 578
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 1 : صفحه 387
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 330، 722
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 210
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 5 : صفحه 538
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 3 : صفحه 446، 464
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 16