عملکردها

ادله لُبّی

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۶ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۴۰ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها) (۱ نسخه واردشده)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

توضیح مفهومی

ادله لُبّی : دلایل غیر لفظیِ احکام شرعی

ادله لبی، مقابل ادله لفظی می‌باشد و مراد از آن، ادله‌ای است که از راه غیر لفظ، مکلف را به حکم شرعی می‌رساند؛ به بیان دیگر، ادله‌ای که حکم شرعی از آنها استفاده می‌شود، یا از سنخ لفظ است یا غیر لفظ؛ به ادله‌ای که از سنخ لفظ نباشند، ولی مکلف را به حکم شرعی برساند، مانند: اجماع، دلیل عقل، سیره و…، ادله لبی گفته می‌شود.

منابع

 1. اصول الفقه جلد 2 : صفحه 100
 2. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 3 : صفحه 523
 3. دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 74
 4. بحوث فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 150
 5. فرهنگ معارف اسلامی جلد 1 : صفحه 125
 6. فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 495
 7. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ادله لُبّی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ادله غیر لفظی، حجت لبّی، حجج لبی، دلیل غیر لفظی، دلیل لبی

اعم

ادله

وابسته

ادله لفظی، تعارض دلیل لفظی و غیر لفظی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ادله لُبّی به زیرصفحه ادله لُبّی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • جلد 3 : صفحه 233
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 100
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 7
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 6 : صفحه 71
 • بحوث فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 150
 • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 74، 111
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 126
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 22
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 1 : صفحه 125
 • فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 495
 • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 3 : صفحه 523