عملکردها

ادله شرعی

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۶ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۴۰ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها) (۱ نسخه واردشده)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

توضیح مفهومی

ادله شرعی : دلایل ثابت کننده حکم شرعی صادر شده از سوی شارع مقدّس

ادله شرعی، مقابل عقل (دلیل) بوده و به ادله‌ای گفته می‌شود که منسوب به شارع و مورد تأیید وی می‌باشد؛ به بیان دیگر، هر آن چه که از شارع مقدس صادر شود و بر حکم شرعی دلالت نماید، ادله شرعی نامیده می‌شود، مثل: کتاب و سنت (قول، فعل و تقریر معصوم « ع ») .

گاهی مراد از دلیل، اماره است که مقابل اصل عملی می‌باشد و گاهی منظور از آن، قیاسی است که از صغری و کبری تشکیل شده است.

منابع

 1. دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 73
 2. اصطلاحات الاصول : صفحه 134
 3. مباحثی از اصول فقه جلد 2 : صفحه 116
 4. انوار الاصول جلد 2 : صفحه 317
 5. اصول الفقه جلد 1 : صفحه 198
 6. الرافد فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 31
 7. قوانین الاصول جلد 2 : صفحه 2
 8. بحوث فی الاصول جلد 3 : صفحه 5
 9. الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 299
 10. الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 240
 11. بدایع الافکار : صفحه 14
 12. بدایع الافکار : صفحه 15
 13. فرهنگ معارف اسلامی جلد 1 : صفحه (122-123)
 14. التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة جلد 1 : صفحه (130-131)
 15. الموافقات فی اصول الشریعة جلد 2 : صفحه 3
 16. الرسائل الاربع قواعد اصولیة و فقهیة جلد 1 : صفحه (5-7)
 17. تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 5
 18. اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 114
 19. الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 22
 20. الفروق المهمة فی الاصول الفقهیة : صفحه 74
 21. آشنایی با علوم اسلامی (3جلد) جلد 3 : صفحه 50
 22. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ادله شرعی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ادله تعبدی، ادله سمعی، ادله نقلی ( اصول فقه )، حجت شرعی، حجت نقلی، حجج نقلی، دلیل تعبدی، دلیل شرعی، دلیل نقلی ( اصول فقه )

اعم

ادله

وابسته

تعارض ادله نقلی، تعارض دلیل عقلی و نقلی، عقل ( دلیل )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ادله شرعی به زیرصفحه ادله شرعی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • آشنایی با علوم اسلامی (3جلد) جلد 3 : صفحه 50
 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 114، 191، 511
 • اصطلاحات الاصول : صفحه 134
 • اصول السرخسی جلد 1 : صفحه 277
 • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 198، 199
 • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 : صفحه 10، 135، 137
 • التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة جلد 1 : صفحه (130-131)
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 7
 • الرافد فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 31
 • الرسائل الاربع قواعد اصولیة و فقهیة جلد 1 : صفحه (5-7)
 • الفروق المهمة فی الاصول الفقهیة : صفحه 74
 • الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 240، 299
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 3 : صفحه 155
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 6 : صفحه 95، 168
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 121
 • المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 32
 • الموافقات فی اصول الشریعة جلد 2 : صفحه 3
 • الوافیة فی اصول الفقه : صفحه 145
 • الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 22
 • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 317
 • بحوث فی الاصول جلد 3 : صفحه 5
 • بحوث فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 33، 58، 59
 • بحوث فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 119
 • بدایع الافکار : صفحه 14، 15
 • تحریرالمعالم : صفحه 155
 • تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 5
 • جواهرالاصول : صفحه 177
 • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 73، 101، 107، 207، 269، 270، 452
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 59، 61، 126، 133
 • شرح اصول فقه جلد 2 : صفحه 13
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 189
 • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 275
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 1 : صفحه (122-123)
 • قوانین الاصول جلد 2 : صفحه 2
 • مباحثی از اصول فقه جلد 2 : صفحه 116