پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
 
جز (۱ نسخه واردشده)
 
(بدون تفاوت)

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۲۱


بجای واژه"اجزای مأتیٌ به امر ظاهری"واژه زیر را بکار ببرید:

اِجزای مأمورٌ به امر ظاهری