پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ر.ک:آیات‌الله (قرآن).

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 3 : صفحه 60
  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) : صفحه 26