پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ر.ک:آیات‌الله (قرآن).

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن