پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

آیات پرسش از پیامبر ( ص ) : آیات متضمّن سؤال اصحاب از پیامبر اکرم (ص)

سیوطی از بزّار، سخنی از ابن عباس نقل می‌کند که گفته است: «قومی بهتر از اصحاب پیامبر (ص) سراغ ندارم؛ آنها تنها از 12 مسأله سؤال کردند که همه آنها در قرآن آمده است». سپس به کلام فخر رازی اشاره می‌کند که این سؤالات را 14عدد دانسته و چنین فهرست کرده است:

1. «وَ إِذا سَأَلَکَ عِبادِی عَنِّی» (بقره// 186) .

2. «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَهِلَّة» (بقره// 189) .

3. «یَسْئَلُونَکَ ما ذا یُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُم»‏ (بقره// 215) .

4. «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرام‏‏‏» (بقره// 217) .

5. «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِر» (بقره// 219) .

6. «وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْیَتامی‏» (بقره// 220) .

7. «وَ یَسْئَلُونَکَ ما ذا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْو» (بقره// 219) .

8. «وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیض» (بقره// 222) .

9. «یَسْئَلُونَکَ ما ذا أُحِلَّ لَهُم‏» (مائده// 4) .

10. «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفال» (انفال// 1) .

11. «یَسْئَلُونَکَ عَنِ السَّاعَةِ أَیَّانَ مُرْساها» (نازعات// 42) .

12. «وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْجِبال» (طه// 105) .

13. «وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الرُّوح‏» (اسراء// 85) .

14. «وَ یَسْئَلُونَکَ عَنْ ذِی الْقَرْنَیْن» (کهف// 83) .

اما سیوطی خود معتقد است سؤال از روح و از ذی القرنین، از جانب مشرکان قریش بوده نه از جانب صحابه، و تعداد سؤالات اصحاب، همان رقمی است که در سخن ابن عباس آمده است.

منابع

  1. الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه (375-376)

اصطلاح‌نامه

اعم

آیات

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه آیات پرسش از پیامبر ( ص ) به زیرصفحه آیات پرسش از پیامبر ( ص )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 374، (375-376)