پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

آیات الاحکام ( فقه )، احکام عبادات

اخص

آیات طهارت، آیات عبادات ( خاص )، آیة الکرسی، آیه احسان، آیه اخلاص، آیه تعاون، آیه سؤال ( فقه )، آیه صحبت، آیه کفاره، آیه مسارعه

وابسته

عبادات بالمعنی الاعم

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه آیات عبادات ( عام ) به زیرصفحه آیات عبادات ( عام )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 153